در حال حاضر این شرکت آمادگی دارد سنگ گچ خام با بهترین آنالیز کیفیت را با توجه به سفارش مشتریان با عیار و سایزهای مختلف ارائه دهد.

سایزبندی سنگ گچ دانه بندی شده
سایز 0 تا 50 میلی متر
سایز 50 تا 250 میلی متر

 

geo

 عیار سنگ گچ دانه بندی شده
عیار 85 الی90 %

گواهی های اخذ شده: