گچ ساختمانی (در حال احداث)

محصولات این شرکت با توجه به نیاز بازار این قابلیت را خواهد داشت که کلیه نیازهای مشتریان از جمله مش بندی، نوع و وزن بسته بندی و غیره فراهم سازد.  با توجه به تمهیداتی که در نظر گرفته شده و با توجه به سیاستهایی که در جهت رضایت مشتری اعمال خواهد شد، خدمات به گونه ای ارائه خواهد گردید که مشتریها با رضایت کامل مبلغ مورد درخواست را پرداخت نمایند. لذا نظر به اینکه شعار شرکت ما ” رضایت مشتری رضایت ماست” در آینده انتظار می رود که سهم نسبتا خوبی از بازار نصیب این شرکت گردد.

انبار گچ