فرآیند تولید – دیوار پیش ساخته گچی

ورق هاى گچی با ضخامت 8 تا 25 ميليمتر مى باشند، سطوح آنها بوسيله كاغذ ضخيم يا مقوا پوشيده شده اند و وزن مخصوص ظاهرى برابر با 750 تا 950 كيلوگرم بر متر مکعب دارند. براى توليد اين نوع ورق ها پودر گچ بتا را با آب و مواد افزودنى دیگر ازجمله چسب در مخلوط كن ريخته و همگن مى كنند بطورى كه خمير سيال و زودگيرنده ای به نام دوغاب گچ حاصل شود. اين خمير مايع بر روى مقواى كرافت به ضخامت 6/0 ميليمتر و به وزن 300 تا 350 گرم در هر مترمربع كه در روى نوار متحركى قرار گرفته و بطور مداوم حركت مى نمايد، ريخته مى شود و همزمان با اين عمل رول ورق مقوايى دیگرى باز و بر روى سطح گچ ريخته شده قرار می گیرد و آن گاه از بين دو غلتک شكل دهنده گذشته و فرم لبه، ضخامت مورد نياز و عرض ورق شكل مى گیرد. گچ محصور شده بين اين دو لايه مقوا پس از مدت كمى سخت شده و سپس بر روى آن مشخصات ورق چاپ مى شود و در مرحله بعدى بوسيله قيچى مخصوص به طول هاى مورد نياز بريده مى شود و مقدار آب آزاد باقيمانده كه در حدود یک سوم وزن آن است در یک خشک كن مداوم تونلى با سيستم انتقال غلتكى و سيستم ورودی و خروجى اتوماتیک خشک می گردد و در نهايت بسته بندى محصول انجام مى شود.

خشک كردن صنعتى قطعات پيش ساخته گچی را مى توان در خشک كن غيرمداوم نيز انجام  داد ولى همان طور كه گفته شد براى خشک كردن روكش گچ حتما از خشک كن هاى مداوم كار تونلى با دماى 90 تا 150 درجه سانتيگراد استفاده مى شود. كليه اين خشک كن  ها به روش جابجايى، حرارت را انتقال مى دهند، لكن در بعضى موارد خشک كن هاى تونلى توامأ از روش هاى جابجایی  و تشعشعى براى انتقال حرارت طراحى مى شوند.

مقدار ضايعات نسبت به نوع توليدات براساس تجربى بين یک الى 3 درصد تخمين زده مى شود، ضمناً آب هاى محتوى گچ كه در موقع مخلوط كردن و شستشوى مخلوط كن و غلتک های پرس و غيره حاصل می گردد به حوضچه هاى تصفيه كه معمولأ از سه حوضچه تشكيل شده است هدايت مى شود، در حوضچه هاى اول و دوم بطور تعويضى آب گچ دار وارد می گردد در حالى كه گچ در اين دوحوضچه رسوب مى كند آب صاف شده به حوضچه سوم وارد می گردد و از آنجا به حوضچه كنترل فرستاده شده و سپس به شبكه جريان مى يابد.

شکل شماتیک خط تولید گچ برگ

 

نمودار فرآیند تولید – دیوار پیش ساخته گچی

خط تولید گچ برگ

خط تولید دیوار پیش ساخته گچی