فرآیند تولید – گچ ساختمانی

دپو و آماده سازی سنگ گچ
سنگ گچ مصرفی کارخانه از بهترین وخالص ترین گچ معدن استخراج و به دپوی کارخانه حمل خواهد شد.سپس کراشر یا آسیاب چکشی مواد خام، سنگ گچ را تا دانه بندی مناسـب آسیـاب می نـماید. خاک یا دانه های سنگ ریزتر وارد آسیاب نشده و مستقیما ًبه نوار زیر آسیاب منتقل می گردد و از آنجا به همراه خروجی آسیاب به سیلوی مواد خام منتقل می شود. مواد خام خروجی از آسیاب به قسمت پخت هدایت می گردد

قسمت پخت
مواد خام ورودی به كوره ها منتقل ميگردد تا عمليات پخت تكميل و در انتهاي كوره مواد پخته شده وارد آسياب ميگردند تا به دانه بندي مورد نظر برسند.

آسیاب و دانه بندی
پس از آسیاب مواد پخته شده جهت همسان سازي دانه بندي از سرند انتهايي عبور مي نمايد مانده روی سرند به دو آسیاب که بصورت موازی با یکدیگر کار می کنند منتقل می گردند. خروجی آسیاب ها مجدداً به سرند مواد پخته هدایت می شود وسیکل بالا دوباره تکرار می گردد.محصول خروجی از سالن پخت به دو سیلوی ذخیره 350 تني منتقل و از آنجا به قسمت بسته بندی حمل می گردد.

انجام آزمایشات کیفیتی بر روی گچهای تولیدی
قبل از اینکه گچهای تولیدی به بازار عرضه شوند با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی، بر روی گچهای تولیدی آزمایشهای خاصی صورت میگیرد و پس از تائید بخش کنترل کیفیت، گچهای تولیدی روانه بازار خواهند شد.
آزمایشگاه گچ ساختمانی

بسته بندی و بارگیری
محصول 2 سيلوي مورد نظر به دو دستگاه بسته بندی منتقل می شود كه در مجموع بسته بندی با 8 شیر انجام می گیرد. محصول پس از بارگیری در کامیون، روانه بازار مصرف می شود. مابقی تولید نیز به کارخانه دیوار پیش ساخته گچی همجوار انتقال می یابد
بسته بندی و بارگیری